Ik ben gebonden aan de regels die gelden voor minderjarigen. IK heb toestemming nodig van u als ouders/voogd/verzorger. Vandaar dat ik u vraag om het onderstaande formulier in te vullen en mee te nemen, nadat u een afspraak heeft gemaakt.

  • Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik de toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig.
  • Voor kinderen tot 12  jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent.
  • Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar  beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.

Door het invullen van het formulier dat ik aan u geef, geeft u toestemming tot behandeling in mijn praktijk en gaat u akkoord met de praktijkregels.

 

Praktijkregels:

Tijdens de behandeling blijven de ouders/ouder/voogd aanwezig.

Ook bij verhindering van een kind, wordt u geacht dit minimaal 24 uur van te voren te melden.

 

 

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.

 


Download HIER het AVG Formulier Minderjarige.