Verwijzing:

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor een behandeling in mijn praktijk.

Vergoedingen geschieden vanuit de aanvullende verzekering en niet vanuit het eigen risico van uw basisverzekering. Omtrent de hoogte van de vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Ik raad u aan om vooraf bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding en wat de hoogte van de vergoeding is en welke behandeling vergoed wordt.

Parkeren:

U kunt voor de deur parkeren. Daar parkeren alleen toegestaan is voor vergunninghouders, moet ik u aanmelden bij P1. Hiervoor moet ik uw kenteken invoeren in de parkeer-app. Het is handig wanneer u dit bij het maken van de afspraak alvast doorgeeft. U hoeft geen parkeerkosten te betalen.

Toegankelijkheid praktijk:

De praktijk is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Het is helaas niet mogelijk om dit te bewerkstelligen.

De praktijk is open:

De praktijk is open van maandag tot en met donderdag.

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil. Voor meer informatie kijk op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/


Praktijkgegevens:

  • Beroepsvereniging VBAG  2120502
  • Registratie RBCZ 911844R
  • KvK: 5429964
  • IBAN: NL75 INGB0004553305
  • Belasting ID: NL001151886B71
  • Geregistreerd in AGB register van Vektis