Door allerlei invloeden van buitenaf raken wij onszelf soms kwijt, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan.

Middels deze methode is het mogelijk om alle eigenschappen die van nature bij u als unieke mens horen goed tot zijn recht te laten komen, of om te buigen in positieve zin. Zodoende komt u terug in uw kernkwaliteiten. De bachbloesems helpen en ondersteunen bij emotionele klachten. Ik heb hier goede ervaringen mee, mensen kwamen weer terug in hun kracht.

Meer weten:
De Bachbloesems zijn uitgevonden door Dr. Edward Bach. Hij ontdekte dat de meest voorkomende geestesgesteldheid van een mens duidelijk iets te maken had met de ziekte, dat er een direct, onbekend, verband bestaat tussen psychische gewaarwordingen en lichamelijke symptomen.

Dr. Bach ontdekte dat zeven hoofdcategorieën van verstoorde vibraties bijdragen tot het ontstaan van ziekten: angst, onzekerheid, gebrek aan belangstelling voor het hier en nu, eenzaamheid, overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van buitenaf, moedeloosheid en wanhoop en overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Hij ontwikkelde de “zonneschijnmethode” dat is een nieuwe methode van extractie, waarbij verse bloesems hun genezende vibraties door water laten absorberen, zonder dat de bloesems zelf verloren gaan. Door talloze experimenten slaagde hij erin om 38 bloemen en planten te identificeren als zeer effectieve remedies.

Het werkingsprincipe:
Ieder mens verkeert in normale omstandigheden in een positieve gemoedstoestand met positieve stemmingen. Door allerlei oorzaken, die vaak in de expositie (omgevingsfactoren) zijn te vinden, ontstaat er een ompoling of depolarisatie naar het negatieve toe. Meestal vindt bij depolarisatie een gemoedsbeweging (emotie) plaats. Om uit deze negatieve gemoedstoestand te raken gebruikt men (de patiënt) een bloemenremedie die voor een herompoling of een repolarisatie zorgt. Negatief wordt dan omgezet naar positief. (Bron: De lievelingsbomen van Dr. Bach door Jan Dries)