Deze massage heeft een reflectorische werking tussen de segmenten waaruit ons lichaam is opgebouwd en de onderliggende organen.

Door de diepe massage wordt er een goede doorbloeding tot stand gebracht wat een gunstig effect heeft op de organen.

Blokkades worden opgeheven, toxines worden afgevoerd.

Vooral bij stress, spanningen, emotionele aandoeningen ontstaat er in de huid en het spierweefsel een verharding. Dit werkt als een schild en dat remt de natuurlijke werking van het lichaam.

Door de massage komt er weer een goede doorstroming.


Meer informatie:

Hoe werkt het?

Bij deze massage wordt het hele lichaam behandeld. Bij DSR is de behandeling gericht op de diepte en wordt daarom ook “dieptemassage” genoemd. Het is een zeer diepe massage die tot op het bot doordringt. Hierdoor wordt niet alleen de huid en het spierweefsel, maar ook het bindweefsel, het bot en de organen behandeld.

Er zijn reflectorische signalen van buiten naar binnen, maar ook van binnen naar buiten, dat noemt men het omkeereffect. Een ziek orgaan geeft uitwendige signalen af in bepaalde segmenten of zones en lokt daar reacties uit. Als bv het hart het zwaar heeft, dan reflecteert het hart met een pijngevoel in het borstgebied en de linkerarm. Is de lever belast, dan ontstaat er een pijngevoel in de rechterschouder. Het zieke lichaam roept dan haast letterlijk om hulp. Door de behandeling maak ik gebruik van het omkeereffect en zorg voor de werking van buiten naar binnen. De goede doorbloeding zorgt voor een gunstig effect op de organen. Blokkades worden opgeheven en toxines afgevoerd. Drink na een behandeling altijd voldoende water, zodat de toxines op een natuurlijke en snelle manier hun afvoer vinden.