Massage van de voeten.

Eerst masseer ik uw voeten, zodat ze goed warm worden en er een goede doorbloeding is. Daarna werk ik met stokjes onder de voeten. Door de draaiende beweging en de druk met de stokjes, wordt de temperatuur van de voet verhoogd. De behandeling aan de voeten heeft zijn werking op het hele lichaam. (reflectorische werking) Er wordt een reactie op afstand bewerkstelligd in uw lichaam richting de organen die dit nodig hebben. Er komt een helende werking op gang.

Het doel hierbij is het hersengebied, zenuwstelsel en het hormonaalstelsel te normaliseren en zo nodig te stimuleren.

Dit is een goede methode waarmee ik stress, negatieve emoties en functiestoornissen kan behandelen.


Meer informatie:
In de voetzool vinden we een weerspiegeling van het hele lichaam. Bij deze behandeling worden beide voeten in zijn geheel behandeld. Reflexologie betekent dat er een reactie op afstand wordt gegeven. De organen zenden signalen uit naar de reflexgebieden in de voet. De reflexologie werkt steeds in twee richtingen, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Doordat in de voeten een reflecterende werking wordt bewerkstelligd richting het orgaan dat deze werking nodig heeft, komt de helende werking op gang. Door de behandeling komt nl. een stijging in de bio-energie. Daardoor treden een aantal uitscheidingsorganen in werking om de opgehoopte toxinen uit te scheiden. Door het toepassen van deze massage (PSR podo segmentale reflexologie) wordt het organisme geoptimaliseerd . Als u zich lichamelijk weer goed voelt, zult u zich op geestelijk vlak ook beter voelen. Bij stress- reductie behaalde ik hiermee een resultaat.

Het is van belang dat u voldoende drinkt na de behandeling, zodat de afvalstoffen snel langs de natuurlijke weg worden afgevoerd.