Dit is een zeer zachte massage die een positieve werking heeft op het lymfestelsel.

Drainage van het lymfevocht is hierbij het doel.

Deze massage zorgt tevens voor een sterk ontgiftende werking.

De immuniteit wordt versterkt.

Bevordert de celregeneratie.

Zorgt voor ontspanning.


Meer weten:

Reinigende/ontgiftende werking:
Daar de mens voor minimaal 80% uit vocht bestaat, heeft het reinigen van deze vochten een grote positieve invloed op het herstel van ziekten. Een verzuurd organisme heeft teveel eiwitmoleculen en deze houden vocht vast waardoor de circulatie kan stagneren. Eiwitmoleculen zijn nl. te groot voor het veneuze systeem en dus afhankelijk van de lymfe. Het is belangrijk dat samen met de lymfedrainage ook goed voor een harmonieus zuur/base evenwicht wordt gezorgd voor een blijvend resultaat. Dit kan onder andere d.m.v. de goede voeding.

Immuunsysteem:
Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol in ons immuunsysteem, daarbij zijn de milt en de thymus belangrijke organen. De milt zorgt dat er beschermende anti-stoffen gemaakt worden en deze spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van infecties. De milt ruimt oude of beschadigde cellen op. De thymus ligt in het borstgebied en verkleint na de puberteit, zijn activiteit vermindert dan. Toch is het de moeite waard om deze klier te stimuleren daar zij wel een beschermende werking heeft.

Celregeneratie:
De cellen voeden zich met het vocht dat om/tussen de cellen aanwezig is. Wanneer dit vocht van betere kwaliteit is, krijgt de cel gezonde voeding en kan zodoende beter regenereren. Het is belangrijk om naast de lymfedrainage ook iets van beweging te doen omdat lymfe afhankelijk is van spierbeweging voor de peristaltiek (samenknijpende beweging).

Ontspanning:
Door de zachte aanraking werkt deze massage zeer ontspannend op het zenuwstelsel, wat een genezende werking heeft.